Ruteavvik
 Rute 18-414, Jektvik - Kilboghavn
 29.05.2024

 Jektvik–Kilboghamn Rute 18-414
 29.05.2024

 Nesna - Nesnaøyene Rute 18-336
 28.05.2024

 Rødøybassenget Rute 18-412
 24.05.2024

Les alle avvik