Om selskapet
Torghatten Nord AS er et selskap i Torghatten-konsernet, 100% eid av Torghatten AS. Selskapet driver sjøgående kollektivtransport med ferger og hurtigbåter i fylkene Troms, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland. Største oppdragsgivere er Statens Vegvesen og fylkeskommuner gjennom anbuds- og rammeavtaler.

Selskapet overtok 5. januar 2009 45 fartøy fra Hurtigruten ASA, og opererer i dag til sammen 50 fartøy.

Selskapets 750 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt landansatte på hovedkontoret i Tromsø og avdelingskontorene på Stokmarknes og Os.