• Booking - Bestill billetter
  • Bestilling av fergebilletter til passasjer er kun mulig sammen med kjøretøy
  • Gjelder sambandene
    • Bodø - Værøy - Røst - Moskenes
    • Lødingen – Bognes
    • Svolvær - Skrova - Skutvik
  • Informasjon om fergebilletter
  • Vilkår for billettkjøp
Ruteavvik
 Fergerute 18-782 Bodø - Værøy - Røst - Moskenes, B-Ruten
 02.12.2020

 Torghatten Nord informerer om endring av avgangstid nattavgang på ferjesambandet Bognes-Skarberget fra 08.11.2020
 06.11.2020

Les alle avvik