• Bestill billetter
  • Bestilling av fergebilletter til passasjer er kun mulig sammen med kjøretøy
  • Informasjon om fergebilletter
  • Vilkår for billettkjøp
Ruteavvik
 Torghatten Nord informerer om endring av avgangstid nattavgang på ferjesambandet Bognes-Skarberget 15.10.19–19.12.2019
 07.10.2019

Les alle avvik