• Bestill billetter
  • Bestilling av fergebilletter til passasjer er kun mulig sammen med kjøretøy
  • Informasjon om fergebilletter
  • Vilkår for billettkjøp
Ruteavvik
 Fergerute 18-782 Bodø - Værøy - Røst - Moskenes Fartøybytte
 07.12.2019

 Fergerute 18-611 Skarberget - Bognes
 21.11.2019

 Torghatten Nord informerer om endring av avgangstid nattavgang på ferjesambandet Bognes-Skarberget 15.10.19–19.12.2019
 07.10.2019

Les alle avvik