• Bestill billetter
  • Bestilling av fergebilletter til passasjer er kun mulig sammen med kjøretøy
  • Informasjon om fergebilletter
  • Vilkår for billettkjøp
Ruteavvik
 Torghatten Nord informerer om endring av avgangstid nattavgang på ferjesambandet Bognes-Skarberget fra 03.01.2020
 02.01.2020

Les alle avvik