Ruteavvik
 Rødøybassenget Rute 18-412
 17.07.2024

 Rødøybassenget Rute 18-412
 17.07.2024

 Trafikkmelding fergesambandet Botnhamn-Brennsholmen - Kl 15:30
 17.07.2024

 Rute 9, Skjervøy-Kvænangen-Vorterøy
 17.07.2024

Les alle avvik