Torghatten og Myklebust Verft bygger
verdens to største hydrogenskip.

Torghatten Nord har valgt norske Myklebust Verft for bygging av to hydrogenferjer, som skal frakte inntil 120 biler på Norges lengste ferjestrekning mellom Bodø og Lofoten. Ferjene blir verdens største hydrogenskip, og skal bunkres med hydrogen produsert i Bodø.

– Hos Myklebust fant vi et miljø med høy kompetanse til en bærekraftig pris. Jeg er stolt av at vi får det til i Norge, fordi dette er et stort løft for det norske teknologi- og verftsmiljøet. Sammen med myndighetene er vi i ferd med å sette standarden for en helt ny klasse med skip, med et innovasjons- og klimaprosjekt i verdensklasse, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord.

Myklebust Verft holder til i Gursken sør for Ålesund. Kontrakten for bygging av de 117 meter lange ferjene betyr oppbemanning og høy aktivitet ved verftet i overskuelig framtid.

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget. Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

Samferdselsministeren er fornøyd med at oppdraget med å bygge hydrogenferjene går til et norsk verft.

– Jeg vil gratulere Torghatten Nord og Myklebust Verft med en viktig avtale for norsk maritim næring. Regjeringen er opptatt av bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger i våre kontrakter. Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippsløsninger, sier samferdselsminister John-Ivar Nygård.

Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden. Designet og de tekniske løsningene skal ivareta alle sikkerhetsaspektene for ferjer som går langt i værutsatt farvann.

– Det er ingen andre maritime hydrogenprosjekter internasjonalt som er i nærheten av skalaen og ambisjonene i dette prosjektet. Vi har derfor prioritert å bruke noe tid på å bygge et lag av norske leverandører med mål om å frakte lokalbefolkning, næringsliv og turister på en trygg, effektiv og komfortabel måte. Det går på design, sikkerhetssystemer, hydrogenproduksjon, og nå bygging av fartøyene. Det har vært spesielt krevende å få dette på plass i et marked preget av krig og usikkerhet i Europa, sier Hansen i Torghatten Nord.

Ferjene vil bli levert fra Myklebust Verft i løpet av 2026. Leverandørene av design, teknologi, utrustning og hydrogen i prosjektet er norske, og prosjektet har også tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet Lloyd’s Register for å utvikle prosedyrer og sikkerhetsstandarder for en helt ny type ferjer.

– Når vi bygger to store skip fullspekket med ny teknologi, er det ønskelig at prosjektet er grundig gjennomarbeidet før kontrakten med verftet signeres. Nå har vi lagt et godt fundament for å lykkes med ambisjonene i prosjektet, sier Hansen.