Alle ruteavvik

 Torghatten Nord informerer om kansellering på sambandet Drag-Kjøpsvik mandag 27.01.2020
 24.01.2020

 Torghatten Nord informerer om endring av avgangstid nattavgang på ferjesambandet Bognes-Skarberget fra 03.01.2020
 02.01.2020