Alle ruteavvik

 Rødøybassenget Rute 18-412
 17.07.2024

 Rødøybassenget Rute 18-412
 17.07.2024

 Trafikkmelding fergesambandet Botnhamn-Brennsholmen - Kl 15:30
 17.07.2024

 Rute 9, Skjervøy-Kvænangen-Vorterøy
 17.07.2024

 Jektvik–Kilboghamn Rute 18-414
 15.07.2024

 Jektvik–Kilboghamn Rute 18-414
 13.07.2024

 Fergerute Lødingen-Bognes
 10.07.2024