Alle ruteavvik

 Rødøy Rute 18-411
 27.11.2021

 Redusert kapasitet Bodø-Røst-Værøy mandag 20.12.2021
 23.11.2021