Om selskapet
Torghatten Nord AS er et selskap i Torghatten-konsernet, 100% eid av Torghatten ASA. Selskapet driver sjøgående kollektivtransport med ferger og hurtigbåter i fylkene Troms, Nordland og Hordaland. Største kunder er anbuds- og rammeavtaler med Statens Vegvesen, samt Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Selskapet overtok 5. januar 2009 45 fartøyer fra Hurtigruten ASA, og driver rutetrafikk fra Bergen i sør til Finnmarksgrensen i nord.

Selskapets 740 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt landansatte på avdelingskontorene på Os, Stokmarknes og i Tromsø.