Pressemelding - Sør Troms får elektriske ferjer fra 2025
Torghatten Nord får ansvar for drift av ny 10 årskontrakt for tre ferjesamband i Sør-Troms.

Se vedlagte pressemelding for informasjon.


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF PM140223-Kontrakt Sør-Troms