Reisevilkår Sett deg godt inn i reisevilkårene våre:

Reisevilkår

  • Du er selv ansvarlig for å fremvise Booking ved ombordkjøring.
  • Dersom Booking ikke blir validert ved ombordkjøring risikerer du å måtte kjøpe ny billett.
  • Booking gjelder kun for det kjøretøy og/eller personer det er Booket for.
  • Billetten er ikke refunderbar dersom det er mindre enn 24 timer til avgang.
  • Plassgaranti refunderes ikke i tilfelle avbestilling(No-Show).
  • Still kjøretøyet i felt merket «Reservert»
  • Booking gjelder kun den avgang og dato det er reservert for
  • Husk å møte opp senest 45 minutter før avgang

Transportvilkår er slått opp om bord. Selskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap/skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven §431 gir rett til. Ellers svarer selskapet etter sjøloven §418-419.

Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven §429

Med vennlig hilsen

Torghatten Nord AS
Postboks 2380
9271 Tromsø

Tel: +47 906 20 700
Booking: +47 908 20 700
fergebooking@thn.no