ULØYTIND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 46982120
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 228
Fartøynavn: ULØYTIND
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: 3YLR
Byggeår: 2011
IMO-nummer: 9589451
Primærsamband: 933 F - Rotsund - Havnnes - Uløybukt
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 396
Største lengde: 36,04
Fremdriftseffekt: 749 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 47
PBE/PBE og VTE: 16 / 3 + 3
Største dypgående: 4,50