TRANØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 91552011
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 255
Fartøynavn: TRANØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LCSA
Byggeår: 1990
IMO-nummer: 8917340
Primærsamband: Kaldt opplag Sortland
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 3997
Største lengde: 92,00
Fremdriftseffekt: 2650 kW
Fartsomr. pass. sert: D
Passasjerantall: 399
PBE/PBE og VTE: 115 / 50 + 11
Største dypgående: 4,50