VIRAK

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283222
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 241
Fartøynavn: VIRAK
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LIPA
Byggeår: 1979
IMO-nummer: 7805162
Primærsamband: 902 F - Forøy - Ågskaret
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 1532
Største lengde: 76,60
Fremdriftseffekt: 956 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 199
PBE/PBE og VTE: 60 / 7 + 20
Største dypgående: 4,00