RØDØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283234
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 244
Fartøynavn: RØDØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEED
Byggeår: 1991
IMO-nummer: 9030357
Primærsamband: 901 F - Jektvik - Kilboghavn
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2490
Største lengde: 69,24
Fremdriftseffekt: 1771 kW
Fartsomr. pass. sert: 3 (D)
Passasjerantall: 299
PBE/PBE og VTE: 69 / 7 + 8
Største dypgående: 4,50