SKUTVIK

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283203
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 207
Fartøynavn: SKUTVIK
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LGFU
Byggeår: 1972
IMO-nummer: 7214583
Primærsamband: 918 F - Brensholmen-Botnhamn
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 1476
Største lengde: 61,29
Fremdriftseffekt: 1617 kW
Fartsomr. pass. sert: C
Passasjerantall: 200
PBE/PBE og VTE: 34 / 13 + 3
Største dypgående: 4,50