KJERRINGØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283209
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 203
Fartøynavn: KJERRINGØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LJIP
Byggeår: 1980
IMO-nummer: 7825588
Primærsamband: 920 F - Finnvik-Digermulen
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 537
Største lengde: 40,52
Fremdriftseffekt: 625 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 96
PBE/PBE og VTE: 20 / 6 + 3
Største dypgående: 0,00