KJERRINGØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283209
Telefaks: 90210094
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 203
Fartøynavn: KJERRINGØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LJIP
Byggeår: 1980
IMO-nummer: 7825588
Primærsamband: 920 F - Finnvik-Digermulen
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 537
Største lengde: 40,52
Fremdriftseffekt: 638 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 168
PBE/PBE og VTE: 23/6-3
Største dypgående: 3,00