HAMARØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283200
Telefaks: 90210188
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 205
Fartøynavn: HAMARØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LGNP
Byggeår: 1993
IMO-nummer: 9056313
Primærsamband: 908 F - Lødingen-Bognes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 3695
Største lengde: 84,00
Fremdriftseffekt: 2647 kW
Fartsomr. pass. sert: C
Passasjerantall: 399
PBE/PBE og VTE: 91 / 11 + 9
Største dypgående: 4,70