KARLSØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485752
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 232
Fartøynavn: KARLSØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: JXTM
Byggeår: 1975
IMO-nummer: 7405948
Primærsamband: 932 F - Belvik-Vengsøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 659
Største lengde: 40,20
Fremdriftseffekt: 992 kW
Fartsomr. pass. sert: D/C
Passasjerantall: 100
PBE/PBE og VTE: 18 / 10 + 1
Største dypgående: 4,50