HÅLOGALAND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90686791
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 209
Fartøynavn: HÅLOGALAND
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLVZ
Byggeår: 2002
IMO-nummer: 9260885
Primærsamband: 911 F - Refsnes-Flesnes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2055
Største lengde: 88,16
Fremdriftseffekt: 1700 kW
Fartsomr. pass. sert: 1 og 2 (E)
Passasjerantall: 229
PBE/PBE og VTE: 75 / 24 + 8
Største dypgående: 5,00