HINNØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 0
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 273
Fartøynavn: HINNØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal:
Byggeår: 2024
IMO-nummer:
Primærsamband:
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 0
Største lengde: 0,00
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert:
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 0,00