HORNSTIND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 91245318
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 258
Fartøynavn: HORNSTIND
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEBD
Byggeår: 2017
IMO-nummer: 9796987
Primærsamband:
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 0
Største lengde: 69,90
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: Europeisk område C
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 60 / 10 + 6
Største dypgående: 0,00