Innleie MF Dryna (Fjord1)

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 0
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 0
Fartøynavn: Innleie MF Dryna (Fjord1)
Fartøytype: Ferger
Kallesignal:
Byggeår: 2023
IMO-nummer:
Primærsamband: 962 F - Brattvåg - Dryna
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 0
Største lengde: 0,00
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: Ikke spesifisert
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE:
Største dypgående: 0,00