SELBJØRNSFJORD

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 47932792
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 256
Fartøynavn: SELBJØRNSFJORD
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LIXG
Byggeår: 2010
IMO-nummer:
Primærsamband: 912 F - Stangnes - Sørrollnes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 0
Største lengde: 109,00
Fremdriftseffekt: 3271 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 290
PBE/PBE og VTE: 120
Største dypgående: 0,00