HARAM

MF "Haram" - Fotograf: Steinar Lekanger
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 94155851
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 257
Fartøynavn: HARAM
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LIGT
Byggeår: 1979
IMO-nummer: 7812529
Primærsamband: 962 F - Brattvåg - Dryna
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 769
Største lengde: 64,33
Fremdriftseffekt: 955 kW
Fartsomr. pass. sert: D
Passasjerantall: 146
PBE/PBE og VTE: 35
Største dypgående: 4,50