MELFJORD

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90625142
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 245
Fartøynavn: MELFJORD
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LAQN
Byggeår: 1989
IMO-nummer: 9814360
Primærsamband: 999 - Annen hendelse
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 0
Største lengde: 0,00
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert:
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 0,00