BJARKØY

Foto: L. M. Nyvoll
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90117225
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 210
Fartøynavn: BJARKØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LIIJ
Byggeår: 1979
IMO-nummer: 7804986
Primærsamband: 924 F - Nesna - Levang
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 772
Største lengde: 64,33
Fremdriftseffekt: 882 kW
Fartsomr. pass. sert: Fartsområde 2
Passasjerantall: 145
PBE/PBE og VTE: 39 / 20 + 3
Største dypgående: 4,30