BJARKØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90117225
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 210
Fartøynavn: BJARKØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LIIJ
Byggeår: 1979
IMO-nummer: 7804986
Primærsamband: 923 F - Sund-Horsdal-Sørarnøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 772
Største lengde: 64,33
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: Fartsområde 2
Passasjerantall: 130
PBE/PBE og VTE: 50
Største dypgående: 4,20