TRONDENES

Foto: L.M. Nyvoll
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90564364
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 235
Fartøynavn: TRONDENES
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLEQ
Byggeår: 1982
IMO-nummer: 8112641
Primærsamband: 924 F - Nesna - Levang
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 1436
Største lengde: 74,66
Fremdriftseffekt: 1497 kW
Fartsomr. pass. sert: 2- Beskyttet farvann
Passasjerantall: 200
PBE/PBE og VTE: 77 / 9 + 4
Største dypgående: 4,50