BØRTIND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 46849734
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 296
Fartøynavn: BØRTIND
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LGBA
Byggeår: 2020
IMO-nummer: 9894167
Primærsamband: 985 H - Bodø-Væran
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 289
Største lengde: 29,20
Fremdriftseffekt: 2880 kW
Fartsomr. pass. sert: Ikke spesifisert
Passasjerantall: 147
PBE/PBE og VTE:
Største dypgående: 0,00