LYSØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90850733
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 268
Fartøynavn: LYSØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEVT
Byggeår: 2019
IMO-nummer: 9822073
Primærsamband: 966 F - Halhjem - Sandvikvåg
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 7294
Største lengde: 134,00
Fremdriftseffekt: 7290 kW
Fartsomr. pass. sert: FO2 Sertifisert EU-D
Passasjerantall: 545
PBE/PBE og VTE: 180 / 70 + 18
Største dypgående: 5,00