MELSHORN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 97056671
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 248
Fartøynavn: MELSHORN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLAG
Byggeår: 1999
IMO-nummer: 9210610
Primærsamband: 907 F - Bognes-Skarberget
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2299
Største lengde: 112,00
Fremdriftseffekt: 2560 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 299
PBE/PBE og VTE: 120 / 57 + 10
Største dypgående: 5,00