FLATØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90846788
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 267
Fartøynavn: FLATØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEVN
Byggeår: 2019
IMO-nummer: 9822061
Primærsamband: 966 F - Halhjem - Sandvikvåg
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 7294
Største lengde: 134,00
Fremdriftseffekt: 7290 kW
Fartsomr. pass. sert: FO2 Sertifisert EU-D
Passasjerantall: 545
PBE/PBE og VTE: 180 / 53 + 18
Største dypgående: 5,00