BASTØ III

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48219250
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 272
Fartøynavn: BASTØ III
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LMWY
Byggeår: 2004
IMO-nummer: 9299408
Primærsamband:
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 7311
Største lengde: 116,20
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: FO 2
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 4,85