VÅGAN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283222
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 224
Fartøynavn: VÅGAN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLDF
Byggeår: 2000
IMO-nummer: 9218351
Primærsamband: 921 F - Rødøybassenget
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2199
Største lengde: 63,55
Fremdriftseffekt: 2238 kW
Fartsomr. pass. sert: C
Passasjerantall: 96
PBE/PBE og VTE: 35 / 0 + 4
Største dypgående: 5,00