REINØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485760
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 214
Fartøynavn: REINØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LAPF
Byggeår: 1989
IMO-nummer: 8803006
Primærsamband: 917 F - Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 828
Største lengde: 46,60
Fremdriftseffekt: 734 kW
Fartsomr. pass. sert: 3 (D)
Passasjerantall: 96
PBE/PBE og VTE: 25 / 2 + 11
Største dypgående: 4,20