SNØFJELL

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 41307345
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 292
Fartøynavn: SNØFJELL
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LDPZ
Byggeår: 2013
IMO-nummer:
Primærsamband: 995 H - Hurtigbåtrute i Visten
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 69
Største lengde: 21,50
Fremdriftseffekt: 1030 kW
Fartsomr. pass. sert: Fartsområde 4
Passasjerantall: 48
PBE/PBE og VTE:
Største dypgående: 0,00