BARØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 45901640
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 263
Fartøynavn: BARØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LCHG
Byggeår: 2012
IMO-nummer: 9607394
Primærsamband: 908 F - Lødingen-Bognes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 5651
Største lengde: 93,00
Fremdriftseffekt: 2430 kW
Fartsomr. pass. sert: Ikke spesifisert
Passasjerantall: 390
PBE/PBE og VTE: 120 / 30 + 12
Største dypgående: 4,50