LANDEGODE

MF Landegode
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 40698271
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 261
Fartøynavn: LANDEGODE
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LCES
Byggeår: 2012
IMO-nummer: 9607370
Primærsamband: 903 F - Bodø - Værøy - Røst - Moskenes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 5695
Største lengde: 96,00
Fremdriftseffekt: 5250 kW
Fartsomr. pass. sert: Ikke spesifisert
Passasjerantall: 390
PBE/PBE og VTE: 120 / 30 + 12
Største dypgående: 4,50