Reklamasjon/refusjon/klage Henvendelser kan sendes via Epost til vår firmaepostadresse. Saker som inneholder alle nødvendige opplysninger er raskere å behandle.

Opplysninger:

  • Fullt navn Fornavn og Etternavn
  • Kontaktopplysninger Epostadresse og Telefon
  • Kontonummer
  • Sted for hendelsen
  • Tidspunkt dato og klokkeslett for hendelsen
  • Beskrivelse av hendelsen
  • Beløp som ønskes redundert
  • Kvitteringer må legges ved

Sendes til firmapost@torghatten-nord.no  


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF Skjema for klage og refusjon