Barn som reiser alene Barn under 10 år kan ikke reise alene på våre fartøy.
Rederiets krav er at barn under 10 år må reise sammen med en person som er fylt 15 år.
Mannskapet om bord på ferge og hurtigbåt har mange oppgaver knyttet til trafikkavvikling og sikkerhet om bord. Mannskapet har derfor ikke anledning til å følge opp barn som reiser alene, og generelt skal barn som reiser alene være fylt 10 år og modne nok slik at de kan ta vare på seg selv.