Booking Ferger På enkelte ruter er det mulig å forhåndsbestille plass for kjøretøy via online booking.
Forhåndsbestilte fergereiser må forhåndsbetales.
Siste frist for booking er dagen før avreise.

Ønsker du å bestille plass på ferge, KLIKK HER

Pris plassgaranti Bodø - Værøy - Røst - Moskenes 2020
Kr. 0,- for kjøretøy til/fra Værøy og Røst
Kr. 100,- Bodø - Moskenes for kjøretøy opp til 6 meter
Kr. 400,- Bodø - Moskenes for kjøretøy over 6 meter

Pris plassgaranti Svolvær - Skutvik 2020
Kr. 100,- Svolvær - Skutvik for kjøretøy inntil 6 meter
Kr. 400,- Svolvær - Skutvik for kjøretøy over 6 meter

Pris plassgaranti Lødingen - Bognes 2020
Kr. 100,- Lødingen - Bognes for kjøretøy inntil 6 meter
Kr. 400,- Lødingen - Bognes for kjøretøy over 6 meter

Bussbooking er tilgjengelig (i tillegg til samband nevnt over) i følgende samband i tidsrommet 1. juni - 31. august:

  • Jektvik - Kilboghamn
  • Forøy - Ågskaret
  • Refsnes - Flesnes
  • Andenes - Gryllefjord (sommersamband)

Pris plassgaranti pr buss kr. 400,-

Plassgaranti refunderes ikke ved avbestilling.

Dersom rekvisisjon benyttes, følger et fakturagebyr på kr. 75,-