RØDØYLØVEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283207
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 284
Fartøynavn: RØDØYLØVEN
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LIRK
Byggeår: 1997
IMO-nummer: 9168659
Primærsamband: 990 H - Bodø-Helnessund-Bodø
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 61
Største lengde: 24,25
Fremdriftseffekt: 1100 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 92
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 2,00