STEIGTIND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48124322
Telefaks: 41582451
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 285
Fartøynavn: STEIGTIND
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LMFJ
Byggeår: 2003
IMO-nummer: 9281073
Primærsamband: 992 H - NEX2 Bodø - Svolvær - Bodø
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 539
Største lengde: 41,30
Fremdriftseffekt: 4640 kW
Fartsomr. pass. sert: Passasjerfartøy kl A (HSC)
Passasjerantall: 212
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 1,54