FJORDPRINSESSEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485733
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 278
Fartøynavn: FJORDPRINSESSEN
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LJVE
Byggeår: 1999
IMO-nummer: 9196735
Primærsamband: 984 H - Bodø-Ytre Gildeskål
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 340
Største lengde: 30,00
Fremdriftseffekt: 3152 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 192
PBE/PBE og VTE:
Største dypgående: 0,00