BODØ

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48039990
Telefaks: 41580976
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 202
Fartøynavn: BODØ
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLNW
Byggeår: 1998
IMO-nummer: 9151010
Primærsamband: 909 F - Bodø-Moskenes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 3974
Største lengde: 80,00
Fremdriftseffekt: 7840 kW
Fartsomr. pass. sert: B
Passasjerantall: 330
PBE/PBE og VTE: 72PBE/ 9PBE og 10VTE
Største dypgående: 3,70