FÆRØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90843381
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 271
Fartøynavn: FÆRØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEWW
Byggeår: 2019
IMO-nummer: 9825829
Primærsamband: 966 F - Halhjem - Sandvikvåg
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 7294
Største lengde: 134,00
Fremdriftseffekt: 7290 kW
Fartsomr. pass. sert: FO2 Sertifisert EU-D
Passasjerantall: 545
PBE/PBE og VTE: 180
Største dypgående: 4,75