MARSTEIN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 47911555
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 276
Fartøynavn: MARSTEIN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LAQN
Byggeår: 1989
IMO-nummer: 8714360
Primærsamband: 966 F - Halhjem - Sandvikvåg
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 3667
Største lengde: 77,60
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert:
Passasjerantall: 295
PBE/PBE og VTE: 105/8
Største dypgående: 6,47