BERGENSFJORD

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48285805
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 275
Fartøynavn: BERGENSFJORD
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LNZZ
Byggeår: 2006
IMO-nummer: 9343091
Primærsamband: 966 F - Halhjem - Sandvikvåg
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 0
Største lengde: 0,00
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert:
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 0,00