FANAFJORD

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48259696
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 274
Fartøynavn: FANAFJORD
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LNZV
Byggeår: 2006
IMO-nummer: 9344758
Primærsamband:
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 6904
Største lengde: 129,90
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: FO2 Sertifisert EU-D
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 0,00