HUFTARØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 0
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 269
Fartøynavn: HUFTARØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEWQ
Byggeår: 2018
IMO-nummer: 9825805
Primærsamband:
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 7245
Største lengde: 134,00
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: FO2 Sertifisert EU-D
Passasjerantall: 545
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 4,75