BASTØ II

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48221880
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 273
Fartøynavn: BASTØ II
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LIPU
Byggeår: 1997
IMO-nummer: 9144093
Primærsamband:
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 5505
Største lengde: 109,00
Fremdriftseffekt: 0 kW
Fartsomr. pass. sert: FO 2
Passasjerantall: 0
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 4,25