Informasjon angående billettering av ferjereiser i Torghatten Nord
Som vedtatt i Stortinget 5. april 2020 blir det endringer i billetteringsløsninger hos Torghatten Nord AS for å hindre smitte av Coronaviruset.

Betaling baseres på nummerskiltgjenkjenning. For de som har avtale med Autopass ferje vil man få rabatt via lesning av nummerskilt. For de som ikke har avtale med Autopass ferje, men har en ordinær autopass avtale, vil reisen bli belastet denne kontoen med 10 % rabatt. For de som ikke har Autopass avtale vil man få tilsendt faktura for ferjereisen - eller man kan registrere seg på www.ferrypay.no 

Som følge av ordningen går samtlige samband midlertidig over til billettering etter autopassregulativet for ferjetakster. Dette betyr i korte trekk betaling for kjøretøy mens passasjerer og gående ikke billetteres. 

Ny forskrift gjelder alle samband som driftes av Torghatten Nord.

Ordningen gjelder inntil forskrift opphører.