Informasjon angående billettering av ferjereiser i Torghatten Nord
Som vedtatt i stortinget 05.04.2020 blir det endringer i billetteringsløsninger hos Torghatten Nord AS for å hindre smitte av Coronaviruset.
Betaling vil fremover baseres på nummerskiltgjenkjenning. For de som har avtale med autopass ferje vil man fortsatt få rabatt via lesning av nummerskilt. For de som ikke har avtale med autopass-ferje, men har en ordinær autopass avtale vil reisen bli belastet denne kontoen med 10% rabatt. For de som ikke har autopass avtale vil man få tilsendt faktura for ferjereisen.
Som følge av ordningen går samtlige samband midlertidig over til billettering etter autopassregulativet for ferjetakster. Dette betyr i korte trekk betaling for kjøretøy mens passasjerer og gående ikke billetteres.

Ny forskrift gjelder alle riksveisamband, som for Torghatten Nord gjelder sambandene: Halhjem – Sandvikvåg, Bognes – Skarberget, Drag - Kjøpsvik, Lødingen – Bognes og Bodø-Værøy-Røst-Moskenes.

I tillegg innføres ordningen for sambandet Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona.

 

For fylkesveisamband i Nordland vil ordningen bli innført i løpet av kort tid.

Troms og Finnmark Fylkeskommune har egne ordninger for billettering. Se http://tromskortet.no for nærmere informasjon.

 

Ordningen gjelder inntil forskrift opphører.